Börtön

Anti-vandal řešení pro vybavení vězeňských prostor, kde je kladen důraz na ochranu proti úmyslnému poškození.

minden megoldás